Home » Informatie zakelijk

Werkwijze
Zakelijke en persoonlijke coaching 

Introductiegesprek:

 • Kennismaking
 • Invullen van de bedrijfsgegevens en individuele gegevens
 • Bepalen van het coaching-traject

Coaching-traject

 1. Anamnese
 2. Behoefteanalyse
  • Waar loopt de klant vast in het proces (stagnatie)
  • Wat zijn de valkuilen en hoe kunnen we dit ombuigen?
  • Waar kan ik de klant in ondersteunen?
 3. Plan van aanpak (wat heeft prioriteit)

Wat Herniz persoonlijkheidscoach en trainer u biedt:

 • Professionele begeleiding
 • Luisterend oor en sparringspartner voor jou als ondernemer of je medewerkers
 • Het helder krijgen van de stagnaties
 • Het in beeld brengen van de persoonlijke en of bedrijfsprocessen
 • Dat er vertrouwelijk wordt omgegaan met alle informatie

Mijn praktijk is gecertificeerd en geaccrediteerd bij:

Klachten
Het niet uiten van klachten en vragen kan tot irritatie leiden.
Ik adviseer om dit, voor zover mogelijk, bespreekbaar met mij te maken.
Wanneer een klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, kan deze worden gemeld bij de beroepsvereninging de VIV.
De drie stappen van de WKKGZ WKKGZ3stappen (wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg)
Klik hier voor het Klachtenformulier-client

Privacy

De behandelaar doet haar best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat de
behandelaar zorgvuldig omgaat met uw persoonlijke en medische gegevens.
Bovendien zal de behandelaar ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
De behandelaar heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Meer informatie over de Privacy wet (AVG)?
Klik op privacy link ->Privacy-document

Algemene voorwaarden