Home » Informatie particulier

Werkwijze individuele sessie

   Intakegesprek (± 60 minuten) omvat:

 • Kennismaking
 • Uitgebreide anamnese
 • Helder krijgen van de hulpvraag
 • Aanbieden van de verschillende mogelijkheden
 • Kiezen welke therapievorm bij jou past.

    Vervolgsessie

 • Individuele sessie voor volwassenen duurt gemiddeld 1,5 tot 2,0 uur
 • Partnersessie 2 uur

De investering voor een particulier consult is € 75,00 per uur incl. BTW.

De investering voor een hypnose sessie is € 125,00 

Wat ik je kan bieden:

 • Professionele begeleiding
 • Dat er vertrouwelijk wordt omgegaan met jouw informatie
 • Dat er goed wordt geluisterd naar de hulpvraag
 • Er wordt gewerkt in een rustige, veilige, respectvolle en vertrouwelijke omgeving.Er zijn verschillende therapievormen mogelijk zoals o.a.
 • Gesprekstherapie
 • EIK therapie (Enneagram Intergratie Kunde)
 • Lichaamsgericht therapie BML (Body & Mind Language)
 • Hypnotherapie

Mijn praktijk is gecertificeerd en geaccrediteerd bij:

 • Beroepsvereniging de VIV (Vereniging integrale Vitaliteitkunde)
  Registratienummer 1907291b
 •  Overkoepelend orgaan de RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg)
  Licentie nr. 505112R
 • Ingeschreven bij de TCZ ( Toezicht en het College van Beroep)deze bewaken de kwaliteit van de beroepsuitoefening binnen de complementaire zorg. Beroepsbeoefenaren die ingeschreven zijn in het RBCZ-register en beroepsbeoefenaren die ingeschreven zijn in het TCZ-register zijn onderhevig aan het tuchtrecht, dat verzorgd wordt door de Stichting Tuchtrecht Beroepen Natuurlijke Gezondheidszorg (TCZ).
 • Vektis met AGB-code praktijk 90-(0)17577 AGB zorgverlener 90-039094
 • KVK Zwolle nr. 64935302
 • Enneagram college
 • Body & Mind Language Instituut
 • Platform Enneagram Professionals
 • Hypnoworld opleiding Hypnotherapeut
 • HBO medische basiskennis CIPION en PLATO geaccrediteerd “Energieschool”
   s’ Hertogenbosch https://www.opleiding-medische-basiskennis.nl
 • HBO psychosociale basiskennis CIPION en PLATO geaccrediteerd “Energieschool”  s’ Hertogenbosch

Doordat ik in bezit ben van de geaccrediteerde HBO medische basiskennis en psychosociale basiskennis komt u als client in aanmerking voor vergoeding vanuit het aanvullende pakket.
Deze professionalisering is zowel voor mijzelf, als binnen mijn vakgebied een belangrijke voorwaarde om u op professionele wijze te kunnen begeleiden in u processen.

De volgende zorgverzekeraars vergoeden (via aanvullende verzekering) een deel van de sessies:

CZ Groep: CZ,CZ direct, Delta Lord, Ohra
Menzis groep: Menzis
Achmea groep: Zilverenkruis, Avero, FBTO, OZF Agis
ONVZ: VvAA PNOzorg
RBCZ registratie:
Coöperatie VGZ: VGZ, Bewuzt, plus van VGZ, IZZ, IZA, Unive Zorg, ZEKUR, IZA, CURA, UMC, Cares Gouda
De Frieland

Raadpleeg voor de hoogte van de vergoeding de polis van de zorgverzekeraar.
Hieronder vind je een link waar je alle informatie over uw zorgverzekeraar kunt vinden.

http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/integrale-therapie

logo

Betaling
Betaling gaat via een digitaal factuur.
Bij annuleren van een afspraak binnen 24 uur voor aanvang, wordt de helft van de sessie in rekening gebracht. Verplaatsen of annuleren langer dan 24 zijn er geen kosten voor u.

Openingstijden
Maandag t/m donderdag van 9.00 tot 18.00 uur.

Klachten
Het niet uiten van klachten en vragen kan tot irritatie leiden.
Ik adviseer om dit, voor zover mogelijk, bespreekbaar te maken. 
Wanneer een klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, kan deze worden gemeld bij de beroepsvereninging de VIV.
Ik val onder de wet WKKGZ- alternatieve zorg (wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg)

Privacy

De behandelaar doet haar best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat de
behandelaar zorgvuldig omgaat met uw persoonlijke en medische gegevens.
Bovendien zal de behandelaar ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
De behandelaar heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). 

Wanneer u meer informatie wilt over de Privacy wet (AVG) kijk dan onder de onderstaande link.

Privacy-document

 

 

BewarenBewaren