Home » Informatie particulier


Particuliere consulten worden gedeeltelijk vergoed door bijna alle zorgverzekeraars.

Kwaliteit en vergoeding complementaire zorg

Ik ben RBCZ -register therapeut en aangesloten bij en visiteur van de VIV (Vereniging Integrale vitaliteitkunde).
De RBCZ bewaakt de kwaliteit van de therapeuten die werkzaam zijn in de complementaire zorg.
Voor jou als cliënt betekent dit dat je van mij een integere, verantwoorde en veilige manier van begeleiding mag verwachten.
Door deze professionalisering worden mijn consulten vergoed door bijna alle zorgverzekeraars.

Hieronder vind je een link waar je alle informatie over de zorgverzekeraars kunt vinden.
De vergoedingen gaan via de aanvullende verzekering en worden deels vergoed. 

http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/integrale-therapie

logo


Tarieven 

 • Individuele sessie bedraagt € 89,00. De duur van de sessie is 60 minuten.
 • EMDR consult € 129,00 (1.0 tot 1.5 uur)
 • Hypnose consult € 129,00 (± 1- 1,5 uur)
  meer informatie hypnose klik hier http://hypnotherapieherniz.nl

Wat ik je kan bieden:

 • Professionele begeleiding
 • Dat er vertrouwelijk wordt omgegaan met jouw informatie
 • Dat er goed naar jou wordt geluisterd en naar je hulpvraag
 • Er wordt gewerkt in een rustige, veilige, respectvolle en vertrouwelijke omgeving.

Therapievormen:
De onderstaande therapievormen komen in aanmerking voor vergoeding vanuit de zorgverzekering.
Doorverwijzing van een arts is niet nodig. 

 • Psychosociale gesprekstherapie
 • EMDR consult
 • EIK therapie (Enneagram Intergratie Kunde)
 • Lichaamsgericht therapie BML (Body & Mind Language)
 • Hypnotherapie

Mijn praktijk is gecertificeerd en geaccrediteerd bij:

 • Beroepsvereniging de VIV (Vereniging integrale Vitaliteitkunde)
 •  Overkoepelend orgaan de RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg)
 • Ingeschreven bij de TCZ ( Toezicht en het College van Beroep) deze bewaken de kwaliteit van de beroepsuitoefening binnen de complementaire zorg.
 • Vektis met AGB-code praktijk en AGB zorgverlener
 • KVK Zwolle nr. 64935302
 • BTW-id nummer NL855911074B01
 • Enneagram college
 • Body & Mind Language Instituut
 • Platform Enneagram Professionals
 • Hypnoworld opleiding Hypnotherapeut
 • EMDR Floor Slagter
 • HBO medische basiskennis CIPION en PLATO geaccrediteerd “Energieschool”
   s’ Hertogenbosch https://www.opleiding-medische-basiskennis.nl
 • HBO psychosociale basiskennis CIPION en PLATO geaccrediteerd “Energieschool”
  s’ Hertogenbosch

Betaling
Betaling gaat via een digitaal factuur.
Bij annuleren van een afspraak binnen 24 uur voor aanvang, wordt de helft van de sessie in rekening gebracht.
Verplaatsen of annuleren van consulten is altijd mogelijk.

Openingstijden
Maandag t/m donderdag van 9.00 tot 18.00 uur.
De praktijk is bereikbaar via mail, telefoon, whatsapp, voicemail en contactformulier.
De praktijk is toegankelijk voor rolstoel gebruikers.
Parkeren kan voor de deur op de oprit, de rode auto onder de carport graag vrij houden.

Klachten
Het niet uiten van klachten en vragen kan tot irritatie leiden.
Ik adviseer om dit, voor zover mogelijk, bespreekbaar met mij te maken.
Wanneer een klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, kan deze worden gemeld bij de beroepsvereninging de VIV.
Voor de klachtfunctionaris en de geschillencommissie heeft de VIV samen met drie andere beroepsorganisaties (BATC, SBLP & BER) een coöperatieve vereniging opgericht, de CAM Coöperatie.
Dat is de Geschillencommissie Complementaire Behandelvormen.

De geschillencommissie is dus ondergebracht bij Camcoop.

De drie stappen van de WKKGZ WKKGZ3stappen (wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg)
Klik hier voor het Klachtenformulier-client

Privacy

De behandelaar doet haar best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat de
behandelaar zorgvuldig omgaat met uw persoonlijke en medische gegevens.
Bovendien zal de behandelaar ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
De behandelaar heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). 

Meer informatie over de Privacy wet (AVG)?
Klik op privacy link -> Privacy-document

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Als coach en therapeut ben ik verplicht het stappenplan te volgen wanneer er vermoedens
zijn van huiselijk geweld of kindermishandeling. Meldcode

BewarenBewaren